Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết

Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết.Nếu bạn muốn thuê nhà ở thì không thể bỏ qua những điều luật cơ bản vì nó đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của bạn. Đây là cơ sở pháp lý đòi hỏi các cá nhân, tổ chức, tập thể phải tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật khi thuê nhà ở. Dưới đây là những nội dung cơ bản về luật thuê nhà ở mới nhất mà bạn cần phải biết khi thuê nhà.

Khái quát về luật cho thuê nhà ở

Luật nhà ở được ra đời vào năm 2004 đã sửa đổi và bổ sung nhiều lần để phù hợp với sự phát triển của xã hội. Về cơ bản hiện nay điều luật có 13 chương tương ứng là 183 điều.

Cụ thể luật cho thuê nhà ở nằm trong mục 3 chương 8 của bộ luật nhà ở; bao gồm các điều từ 129 đến 133 của luật nhà ở năm 2004. Trong các điều luật quy định rõ quyền lợi và nghĩa vụ của người cho thuê nhà và người thuê nhà.

Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết
Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết

Các điều luật cụ thể trong luật cho thuê nhà ở

Nội dung cơ bản của các điều luật thuê nhà ở trong chương 8 mục 3 như sau:

Về thời hạn thuê và giá thuê nhà ở được quy định tại điều 129

Trong điều luật này sẽ quy định giá thuê và hình thức trả tiền thuê nhà có thể được thỏa thuận giữa 2 bên. Bên thuê nhà trong thời gian sử dụng có thể cải tạo nhà ở để phù hợp với sinh hoạt nếu bên cho thuê đồng ý.

Nếu 2 bên không thỏa thuận được thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng. Cả 2 bên đều được Nhà nước bảo hộ các quyền và lợi ích hợp pháp trong quá trình thuê và cho thuê.

Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết
Luật thuê nhà ở mới nhất – những điều luật cơ bản bạn cần biết

Quy định cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung tại điều 130

Điều luật quy định việc cho thuê nhà ở thuộc sở hữu chung phải được các chủ sở hữu nhà ở đó đồng ý. Chủ sở hữu chung có thể ủy quyền cho người đại diện ký hợp đồng cho thuê nhà ở. Do vậy khi đi thuê nhà ở hay thuê chung cư khu vực thanh xuân hay bất kỳ khu vực nào bạn cần lưu ý đến những quy định cho thuê trong bài này.

Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương
Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương

Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng quy định tại điều 131

Theo luật thuê nhà ở Việt Nam những trường hợp thuê nhà ở thuộc quyền sở hữu của nhà nước sẽ thực hiện tại khoản 1 điều 84 của luật nhà ở. Nếu thuê nhà ở không phải nhà nước sở hữu thì sẽ được thực hiện cụ thể trong từng trường hợp.

Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương
Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương

Quy định về đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà tại điều 132

Bên cho thuê nhà ở có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà và thu hồi lại tài sản. Tuy nhiên bên cho thuê chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp cụ thể theo quy định của luật thuê nhà ở tại điều này.

Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương
Lavendershop94 – thay bạn nói lời yêu thương

Trên đây là những thông tin cơ bản về luật thuê nhà ở mới nhất hiện nay. Để có thể thuê nhà nhanh chóng và được hỗ trợ các thông tin về hợp đồng thuê nhà các bạn hãy đến với lavendershop94.com. Các bạn sẽ được thuê nhà ở tiện ích nhất cùng với việc đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Lavendershop94 - địa chỉ dành cho những tín đồ yêu hoa
Lavendershop94 – địa chỉ dành cho những tín đồ yêu hoa
Bài viết liên quan